Omul ,,nu poate deveni om decât dacă este educat”.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂNĂSOAIA, VRANCEA; TEL./FAX: 0237/270162
E-mail: scoala62_tanasoaia@yahoo.com

Nr. / 29.04.2016

RAPORT FINAL
PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL”

1. Denumirea unităţii de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂNĂSOAIA

2. Numărul de activităţi derulate:

11 – învăţământ preşcolar;
34 – învăţământ primar;
28 – învăţământ gimnazial.
3. Tipul de activităţi derulate:
– excursie tematică;
– atelier de pictură şi colaje, felicitări de Paşte;
– concursuri tematice;
– întreceri sportive;
– activităţi de ecologizare şi protecţie a mediului înconjurător;
– dezbateri;
– vizionări de film;
– vizionare şi realizare de PPT;
– lectura cărţilor electronice;
– navigare Internet;
– prepararea unor specialităţi culinare specifice Paştelui.
4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):
– 2 educatoare şi 46 preşcolari;
– 8 învăţători şi 76 elevi din învăţământul primar;
– 12 profesori şi 90 elevi din învăţământul gimnazial;
– 30 părinţi

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiiilor):
– Postul de Poliţie Tănăsoaia;
– Cabinetul medicului de familie Dr. Gherghe M.;
– Biserica „Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena” Tănăsoaia;
– Agenţia „VranceaTour” Focşani.
6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ):
– Biserica „Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena” Tănăsoaia;
– Sinaia – Predeal – Buşteni – Bran – Braşov
7. Obiectivele urmărite:
a. formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului;
b. cunoaşterea unor obiceiuri creştine specifice sărbătorii Pascale;
c. formarea virtuţilor creştine, cultivarea comportamentului moral-religios;
d. formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii;
e. cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor vitale, precum şi a unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi colectivă;
f. formarea şi cultivarea interesului pentru petrecerea timpului în aer liber – jocuri, drumeţii – evitarea petrecerii timpului liber în faţa calculatorului;
g. formarea deprinderii elevilor de a căuta informaţiile de care au nevoie atât în cărţi, cât şi pe internet;
h. dezvoltarea spiritului competitiv, a capacităţii logice a elevilor;
i. cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice a elevilor;
j. încurajarea spiritului de competiţie;
k. cultivarea valorilor promovate de educaţia fizică şi sport prin promovarea de modele de viaţă;
l. conştientizarea relaţiei dintre om şi mediu, interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;
m. conştientizarea pericolului televiziunii în educarea şi formarea copiilor;
n. regăsirea valorilor culturale naţionale;
o. unificarea universului de idei a elevilor prin intermediul limbajului cinematografic şi al literaturii;
p. cultivarea în rândul elevilor a spiritului de disciplină, de eliminare a violenţei din sport, prin practicarea organizată şi sistematică a sportului;
q. dezvoltarea interesului faţă de marile legende fundamentale şi lărgirea universului cultural al educabililor;
r. îmbunătăţirea competenţelor digitale;
s. promovarea lecturii active;
t. dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român;
u. dezvoltarea spiritului artistic şi a unor abilităţi ale elevilor;

8. Modalităţi de evaluare a activităţilor:
a. Fotografii;
b. Fişe de concurs;
c. Postere;
d. Expoziţii cu lucrări tematice;
e. Amenajarea spaţiului verde din curtea şcolii şi din împrejurimi;
f. Filmări video;
g. Procese-verbale;
h. Diplome;
i. Chestionare;
Materiale PowerPoint

9. Rezultate înregistrate:
a. Îmbunătăţirea comunicării elev-profesor, elev-elev, părinte-profesor;
b. dezvoltarea unei atitudini ecologice responsabile;
c. dezvoltarea spiritului competitiv, a capacităţii logice a elevilor;
d. participarea elevilor cu interes la jocurile interactive propuse;
e. creşterea interesului faţă de numeroasele zone turistice ale ţării noastre;
f. stimularea dorinţei de explorare a adevărului istoric;
g. interes deosebit faţă de numeroasele peisaje, lăcaşuri de cult, tradiţii, obiceiuri locale;
h. implicarea activă a elevilor în activităţile de ecologizare şi protecţie a mediului;
i. manifestarea liberă, fără inhibiţii, a elevilor în faţa unui sistem non-evaluativ;
j. valorificarea voluntariatului şi promovarea educaţiei non-formale;
k. stimularea şi promovarea potenţialului creativ prin iniţierea unor programe educaţionale
de către elevi (propuneri).

10. ANALIZA SWOT:

a. Puncte tari:
i. Interesul elevilor faţă de activităţile propuse;
ii. Exersarea abilităţilor fiecărui elev, fără constrângerea notării;
iii. Identificarea unor modalităţi alternative de asimilare a informaţiilor, în afara orelor de curs;
iv. Identificarea şi promovarea valorilor spirituale ale poporului român;
v. îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei personale acumulate în relaţia cu ceilalţi şi cu mediul educaţional;
vi. lucrul în echipă pentru realizarea unui produs finit.

b. Puncte slabe:
i. Lipsa unor spaţii corespunzător dotate pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi;
ii. Numărul mic de părinţi participanţi ce denotă slabul interes al mediului rural faţă de activităţile extraşcolare;
iii. Lipsa unor agenţi economici care să sponsorizeze excursii, premieri etc.

c. Oportunităţi:
i. Colaborarea cu alte instituţii;
ii. Posibilitatea realizării unor activităţi cronofage care au valorificat achiziţiile elevilor din perioada cursurilor;
iii. Ieşirea din spaţiul închis al sălii de clasă;
iv. Creşterea coeziunii grupului, atât la elevi, cât şi la cadrele didactice;
v. Acţiuni comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs ce favorizează împărtăşirea experienţei, precum şi perfecţionarea continuă.

d. Ameninţări:
i. Criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa şcolară a copiilor;
ii. Sunt necesare mai multe materiale didactice auxiliare care să ajute în desfășurarea activităților;
iii. Posibilităţile financiare minime ale părinţilor reduc numărul activităţilor care ar putea să fie co-finanţate de aceştia – excursii, premieri etc.

11. Recomandări, sugestii:
a. Identificarea unor agenţi economici care să sponsorizeze deplasări ale elevilor, premii, diplome, recompensarea pentru participarea la activităţi;
b. Incheierea unui număr mai mare de parteneriate cu alte instituţii de cultură;
c. O implicare mai mare a părinţilor în susţinerea activităţilor.
Director,                                                    Coordonator de proiecte şi programe educative,

Prof. Marcu Ileana                                                               Prof. Raicu Gina

Reclame

Scan

Macheta Scoala altfel 2016 Scoala Tanasoaia

IMG_0933În şcoala noastră, în fiecare an se sărbătoreşte Halloweenul. Înainte de acest eveniment, elevii şcolii s-au pregătit pentru a impresiona publicul.

În ziua cu pricina, toţi elevii erau plini de emoţii. Chiar şi unele cadre didactice erau emoţionate, deoarece îşi doreau ca spectacolul să iasă bine şi să fie ceva de neuitat pentru toţi cei care ar fi participatIMG_0913 în acea zi. Spectacolul a avut loc la Şcoala Gimnazială Tănăsoaia. Imediat ce intrai în sală, erai înconjurat de tot felul de desene realizate de copii pentru a marca spectacolul.

Copiii s-au pregătit în primul rând cu costume care mai de care mai ,,grozave“, creând astfel o atmosferă de mister şi ,,groază“: piraţi, vrăjitoare, schelete, animăluţe ciudate, stafii, personaje de poveste, dar şi zâne bune care păreau că ar vrea să liniştească puţin « spiritele neliniştite ».

Misterioasele personaje au lucrat în echipă o multitudine de planşe reprezentând aspecte specifice sărbătorii de Halloween, au personalizat bostani mai mici sau mai mari.  Adevărata ,,zână bună“ a fost printre atâtea ,,spirite malefice“, doamna profesoară Nicoleta Marcu care a coordonat activitatea, a dezvoltat competenţe, a pus în evidenţă aptitudinile actoriceşti şi artistico-plastice ale elevilor, a inoculat bucuria în sufletele copiilor

                                                                               .Untitled

Prajitura cu ravase, revista scolii noastre, a obtinut premiul special si o diploma de participare la concursul interjudetean al revistelor scolare organizat de catre CCD Vrancea, editia a XIII-a. Suntem bucurosi ca am reusit sa obtinem un punctaj de 84, 25 puncte, chiar daca avem o scoala mica si un numar redus de colaboratori si sponsori. Felicitari  si multumiri celor care au contribuit la realizarea acestei reviste minunate!

0_0_dfrdtrd

Nor de etichete